JAUNUMI

Aktīvākie tiekas Kursīšos | Zelta lāpsta 2022

15. septembrī aktīvie iedzīvotāji ieradās Kursīšos, lai jau 6. reizi projektā “Zelta lāpsta” vienotos labajā darbā un satikt novada aktīvos ļaudis. Zelta lāpstas mērķis ir nemainīgs – veidot iedzīvotāju piederības sajūtu Saldus novadam, rosināt pilsonisko līdzdalību, sakopt apkārtējo vidi un aktivizēt vietējo kopienu.

Lasīt tālāk »

Pampāļos tapis rotaļlaukums ar LEADER atbalstu

Bērnu rotaļu laukums Pampāļu pagastā uzstādīts īstenojot biedrības „Labdomas” projektu „Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Pampāļu pagastā” Nr.22-02-AL06-A019.2201-000004 izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Lasīt tālāk »

“Zelta lāpstas 2022” sākas Remtē

16. augusta vakarā Remtē pulcējās projekta “Zelta lāpstas 2022” vairāk kā 40 lieli un mazi dalībnieki. Kopš projekta pirmsākumiem 2020. gadā, šī bija jau piektā tikšanās reize. Līdz šim aktīvos pagastu/pilsētu iedzīvotājus esam pulcējuši Blīdenē, Vadakstē, Šķēdē un Gaiķos ar mērķi, vienam otru satikt, vienoties labajā darbā, diskutēt par iedzīvotājiem novadā svarīgām lietām, kā arī iepazīt novadu.

Lasīt tālāk »

Zelta lāpsta 2022 | Remtē | 16.08.

16. augustā uzsākam projekta “Zelta lāpsta 2022” īstenošanu un pirmā projekta aktivitāte norisināsies Remtē, kur kopā ar Saldus novada aktīvajiem pagastu/pilsētu iedzīvotājiem veiksim Remtes sajūtu takas uzlabošanu.

Lasīt tālāk »

PARTNERI

Saldus novada pašvaldības rīks

LEADER projektu statistika

Uzņēmējdarbības projekti

Sabiedriskā labuma projekti

1

Sākta uzraudzība

1

Realizācijas porcesā

1

Sākta uzraudzība

1

Realizācijas porcesā

Skip to content