Saldus rajona attīstības biedrība izsludina iepirkuma procedūru
"Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējums"

Biedrība ievietojusi Iepirkuma uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmā  sludinājumu par Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējuma veikšanu.

Iepirkuma priekšmets: Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējums

Iepirkuma tehniskā specifikācija: Petijuma_tehn_spec_2021

Iepirkuma paredzamā līgumcena: 7000,00 EUR tai skaitā PVN

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2021. gada 18. jūnijs, plkst. 16.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski: srab.saldus@gmail.com vai personīgi, vai sūtot pa pastu: Saldus rajona attīstības biedrība, Striķu iela 2, Saldus, LV-3801

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru IUB: https://pvs.iub.gov.lv/show/657155

Iepirkuma procedūrā minētie pētījumi pieejami šeit: https://srab.lv/leader-2014-2020/petijumi/ 

Paziņojums par Iepirkuma procedūras rezultātiem: https://pvs.iub.gov.lv/show/661149

Skip to content