LEADER

 “LEADER” ir akronīms no franču valodas Liaison Entre Actions pour le Développement de l’Economie Rurale un nozīmē saiknes starp lauku attīstības pasākumiem.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. 


Plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam, Saldus rajona attīstības biedrība LEADER pieejas īstenošanai ir piesaistījusi  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk- ELFLA) finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām.  Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (turpmāk- SVVA).


LEADER pieeja kopš 2006.gada tiek īstenota visā biedrības “Saldus rajona attīstības biedrības” teritorijā.

LEADER JAUNUMI

Uzsākta ikgadējā lepošanās ar 2023.gada Dižprojektiem!

Saldus rajona attīstības biedrība ir izvirzījusi SIA Veco dēļu dekors projektu Latvijas Lauku forums iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Lasīt tālāk »

LEADER vīzija ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Skip to content