LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi:

  • sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām,
  • uzlabot sociālo situāciju laukos,
  • veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiek veicināta lauksaimniecības nozares konkurētspēja.

 

Saldus rajona attīstības biedrība LEADER pieeju īsteno Saldus novada teritorijā: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

Skip to content