Field

LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

LEADER projektu iesniedzējiem

Projekta īstenošanas darbības teritorija: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

LEADER projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login

*Kā kļūtu par EPS lietotāju? 

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” birojā Striķu ielā 2, Saldū; elektroniski – SVVA Stratēģija, kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Saistošie noteikumi projektu sagatavošanai: