Keramikas_simp

4xmāksla

Starpteritoriālais projekts "Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās". Projekta akronīms “4xmāksla”. Projekta Nr. 18-00-A019.332-000004

Projekta mērķis: veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību

Projekta partneri: Saldus rajona attīstības biedrība, Kandavas Partnerība, Partnerība Laukiem un jūrai, Madonas novada fonds un Ludzas rajona partnerība

Sadarbības partneri: Projektu partneru teritorijās esošās mākslas skolas.

Projekta aktivitātes:

  1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018)
  2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018)
  3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018)
  4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019)
  5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019
  6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019)
  7. Amatu dienas Kandavā (2019)
  8. Keramikas simpozijs (2020)
  9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020)
  10. Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošā izstāde. (2020, 2021)

Iegādāti pamatlīdzekļi:  Oforta prese JS-60, Grafisko planšetu komplekts, Smilšu animācijas galdi (10 gab.), Formātzāģis, 10 izstādes podesti, Raku krāsns.

Projekta kopējās izmaksas 99611,83 EUR, no tiem ELFLA 98606,21 EUR, pārējais iesaistīto mākslas skolu līdzfinansējums.

Projekta ilgums: 2018. gada jūlijs līdz 2021. gada novembrim.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

JAUNĀKIE IERAKSTI

PROJEKTA PARTNERI

Skip to content