ezis logo 2

Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai

Projekts „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” akronīms “EZIS”, projekta. Nr.19-00-A019.332-000008 tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Projekta partneri ir  5 vietējās rīcības grupas: Saldus rajona attīstības biedrība, biedrība “Laukiem un Jūrai”,  Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas Partnerība, biedrība “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, kas pieejams klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Somijā, klientiem tiek nodrošinātas arī augstvērtīga betona un minerālmateriālu piegādes, ceļu segumu risinājumi. SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. 

Projekta ilgums: līdz 15.06.2022.

Projekta kopējās izmaksas:  114 986,40 EUR. Projekts 99 986,40 EUR apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Vairāk par projekta aktivitātēm lasīt šeit.

JAUNĀKIE IERAKSTI

PROJEKTA PARTNERI

Skip to content