Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide

Projekta mērķis veicināt mājražotāju un amatnieku uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot vietējo produktu noietu un atpazīstamību, jaunu sadarbības saišu veidošanos. Projekta Nr. nr. 17-00-A019.332-000004

Vadošais partneris: Biedrība “Darīsim paši”. 

Projekta partneri: Saldus rajona attīstības biedrība, Talsu rajona partnerība, Laukiem un jūrai, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, Kandavas Partnerība, Viesnīcu un restorānu mācību centrs, Kurzemes tūrisma asociācija un Kurzemes tūrisma apvienība. 

Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes:

 1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās.
  2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni.
  3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide.
  4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus.
  5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”.
  6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki.

Projekta ilgums: līdz 31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas:  72 435.50 EUR. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Projektā izvedotā mājaslapa: http://razotskurzeme.lv/

Mācību semināru video materiāli:

Apceļo un iepazīsti Kurzemi!

SAISTĪTIE IERAKSTI

Skip to content