Aicinām piedalīties cenu aptaujā par Jauno zinātnieku nometnes organizēšanu

       Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu finanšu piedāvājumu par bērnu diennakts nometnes “Jauno zinātnieku nometne” pakalpojuma nodrošināšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu srab.saldus@gmail.com vai parakstītu nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu iela 2, 2.stāvs, Saldū līdz 2022. gada 12. aprīlim.

Skip to content