Aicinām piedalīties cenu aptaujā par “Jauno zinātnieku skolas” organizēšanu

      Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu finanšu piedāvājumu par “Jauno zinātnieku skolas” organizēšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Finanšu piedāvājumu par “Jauno zinātnieku skolas” organizēšanu iesūtīt elektroniski vai nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldus līdz 2022. gada 4. janvārim.

Skip to content