Aicinām piedalīties cenu aptaujā par motivējošas un izglītojošas konferences organizēšana eksakto priekšmetu skolotājiem

      Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu finanšu piedāvājumu par motivējošas un izglītojošas konferences organizēšana eksakto priekšmetu skolotājiem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu srab.saldus@gmail.com vai parakstītu nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu iela 2, 2.stāvs, Saldū līdz 2022. gada 13. aprīlim.

Skip to content