Aicinām piedalīties eksakto priekšmetu skolotājus cenu aptaujā

       Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu finanšu piedāvājumu par konsultanta/moderatora pakalpojuma nodrošināšu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Parakstītu finanšu piedāvājumu par konsultanta/moderatora pakalpojuma nodrošināšu iesūtīt elektroniski vai nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldus līdz 2022. gada 10. janvārim.

Skip to content