Aktīvākie tiekas Kursīšos | Zelta lāpsta 2022

      Nedaudz mazāk kā pirms gada pēdējā Zeltas lāpstas 2021 izlozē kā viena no Zelta lāpstas 2022 tikšanās reizēm tika izlozēti Kursīši. 16. augustā aktīvi darbojāmies Remtē, lai atjaunotu Remtes sajūtu taku.

      Vakar, 15. septembrī, aktīvie iedzīvotāji ieradās Kursīšos, lai jau 6. reizi vienotos labajā darbā un satikt novada aktīvos ļaudis. Zelta lāpstas mērķis ir nemainīgs – veidot iedzīvotāju piederības sajūtu Saldus novadam, rosināt pilsonisko līdzdalību, sakopt apkārtējo vidi un aktivizēt vietējo kopienu.
      Vakara gaitā kopīgiem spēkiem labiekārtojām pieminekļa “Totalitāro upuru piemiņas akmens” teritoriju un vietu Kursīšu estrādes teritorijā, iestādot Alpu Vērenes krūmus, Baltmizas Himalaju bērzus, ozolus un sarkanās kļavas, kā arī arī iesaistījāmies malkas žāģēšanas talkā. Pēc “labā darba” paveikšanas devāmies iepazīt Kursīšus un to vēsturi. Vai zināji, ka Kursīšos ir Badakalns un Portfeļciems?
Starp citu daļa no dalībniekiem pirmo reizi bija Kursīšos un bijām patiesi pārsteigti, cik ainaviski skaists ir pagasts.
      Noslēgumā mūs cienāja ar gardu boršču un saldo, kas pēc drēgnā un nedaudz lietainā vakara bija kā skaists noslēgums vēl vienai projekta aktivitātei.
      Paldies ikvienam, kurš ieradās, biedrībai KABata, jo īpaši Mārtiņam Lagzdonam, Ilzītei Griķei, Kursīšu pagasta pārvaldei un aktīvajiem kursīšniekiem!

Projekts tiek īstenots ar Saldus novada pašvaldības projekta fonda un Saldus rajona attīstības biedrības atbalstu.

Skip to content