Aptauja par LEADER programmu

   Saldus rajona attīstības biedrības uzdevumā SIA LLF sadarbnīca līdz 2021. gada 17. septembrim veic pētījumu  “Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējums”. 

Sadarbībā ar pētniekiem sagatavotas divas anketas – Anketa Saldus novada iedzīvotājiem par īstenotajiem projektiem ar LEADER programmas atbalstu un Anketa LEADER projektu pieteikumu iesniedzējiem Saldus novadā.  

Aicinām līdz 2021. gada 13. augustam sniegt savu redzējumu par LEADER projektu projektu nozīmi un lietderību. Atbildes ir anonīmas, tās tiks izmantotas, lai izvērtētu Saldus rajona attīstības biedrības izstrādātās Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu 2014.- 2020.gadam.

Papildu informāciju var iegūt rakstot uz info@laukuforums.lv

Anketa Saldus novada iedzīvotājiem

https://ej.uz/anketa_iedzivotajiem 

Anketa LEADER projektu iesniedzējiem

https://ej.uz/anketa_LEADER_iesniedzeji 

Aicinām aizpildīt anketu pašiem, kā  arī dalīties ar cilvēkiem, kuriem ir savs vērtējums un redzējums par paveikto un vēl veicamo!

Skip to content