Biedrībā ievēlēts jauns Padomes sastāvs

      Vakar, 30. martā, notika Saldus rajona attīstības biedrības biedru ikgadējā kopsapulce, kurā piedalījās 15 biedri gan attālināti Zoom platformā, gan klātienē Striķu ielā 2. 

Sapulces darba kārtība:

 • Biedru sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana
 • Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana
 • Ziņojums par saturisko gada pārskata daļu
 • Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu
 • Revidenta ziņojums
 • Revidenta iecelšana
 • Informācija par LEADER projektu konkursu kārtām 2021./2022. gadā
 • Informācija par biedrības dalību starptautiskos un starpteritoriālos projektos
 • Biedrības darba prioritātes 2022. gadā
 • Informācija par biedrības sadarbību Saldus novadā un Latvijā par Ukrainu
 • Citi jautājumi

Tika pieņemts 2021. gada pārskats, kā arī ievēlēta biedrības Padome. Turpmāk biedrības padomē Saldus novada pašvaldības intereses pārstāvēs Ginta Andersone un Saldus uzņēmēju biedrības (SUB) intereses – Eduards Šmits.

SUB darbības mērķi: 

 • Saldus novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība, dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu novada ekonomisko attīstību;
 • Saldus novada uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana, labās prakses veicināšana starp uzņēmējiem;
 • Kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides un dzīves telpas attīstīšana Saldus novadā;
 • SUB biedru izglītības un prasmju pilnveidošana.

Biedrības Padomes sastāvs no 2022. gada 1. aprīļa :

 • Sarmīte Ozoliņa – Padomes priekšēdētāja
 • Ginta Andersone – pārstāv Saldus novada pašvaldības intereses
 • Eduards Šmits – pārstāv uzņēmēju intereses
 • Ilze Kļava – pārstāv lauku sieviešu intereses
 • Ligita Rezgale – pārstāv uzņēmēju intereses
 • Inita Valtere – pārstāv jauniešu intereses
 • Lana Radčenko – pārstāv biedrību intereses
Skip to content