Biedrība „Saldus Rotari klubs” īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

“Par to, kas sanāk”

     Noslēgusies biedrības „Saldus Rotari klubs” projekta  “Pilsētvides objekta izveide’’ īstenošana. Projekta mērķis – Iemūžināt izcilā novadnieka Māra Čaklā atstāto nemateriālo mantojumu pilsētvidē, izveidojot multifunkcionālu vides objektu, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Vides objekts ir veltījums izcilajam novadniekam – Saldus pilsētas Goda pilsonim Mārim Čaklajam, kas dod iespēju gan saldeniekiem, gan pilsētas viesiem iepazīties ar dzejnieka atstāto mantojumu – tas apskatāms un arī saklausāms jaunajā vides objektā. Mākslinieks – Egils Mednis un idejas īstenotājs – IK”EM DIZAINS”.    Izveidots vides objekts – krēsls ar mazgājamo bļodu – ar pilsētas karti un nelielu strūklaku tajā. Mākslinieks iedvesmojies no dzejnieka dzimtajai pilsētai – Saldum veltītā dzejoļa “Dzejolis par to, kas sanāk”.

“Vajag paņemt mazgājamo bļodu,
Nolikt diben
ā tirgus laukumu,
Bazn
īcu kādu, pāris skolu,
K
ādu pieminekļa augumu,

Iedot siltumu cilvēku elpām,
Iedot vi
ņiem gaismu un maldus,
Likt piedzimt Rozent
ālam, –
Un izn
āks Saldus….”

Viss dzejolis izlasāms jaunatklātajā vides objektā un iespēja arī noklausīties citus Māra Čaklā dzejoļus un dziesmas ar dzejnieka vārdiem.

      Ideja par vides objektu radās jau kādu laiku atpakaļ, bet līdz galam to realizēt varēja, pateicoties Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu fonda finansējumu, piesaistot Saldus novada pašvaldības un privāto sponsoru līdzekļus.

      Projekta realizācijā vislielāko darbu ieguldīja projekta vadītāja Sandra Plociņa un projekta idejas autors Aidis Herings.

   

Skip to content