Biedrības biedru kopsapulce

Saldus rajona attīstības biedrības aicina biedrus uz Biedru kopsapulci, kas notiks 2023. gada 28. martā plkst.16.00 Viesnīcas ielā 1, 302. kab. vai Zoom platformā.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Biedru sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana
 2. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana
 3. Ziņojums par saturisko gada pārskata daļu
 4. Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu
 5. Revidenta ziņojums
 6. Revidenta iecelšana
 7. Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas
 8. Informācija par LEADER projektu konkursu kārtām 2023. gadā.
 9. Informācija par biedrības dalību pašvaldības un starptautiskos projektos
 10. Biedrības darba prioritātes 2023. gadā – Jaunā stratēģija
 11. Citi jautājumi
Skip to content