Biedrības Biedru Kopsapulce

Saldus rajona attīstības biedrība aicina biedrus uz Biedru kopsapulci, kas notiks 2024. gada 21. martā plkst.17.00 Viesnīcas ielā 1, 302. kab.

DARBA KĀRTĪBA

  1. Biedru sapulces vadītāja ievēlēšana

  2. Biedru sapulces Darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana

  3. Ziņojums par saturisko gada pārskata daļu

  4. Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu

  5. Informācija par Leader projektu konkursu kārtām 2024. gadā

  6. Informācija par biedrības dalību starptautiskos un starpteritoriālos projektos

  7. Citi jautājumi

Zemāk pieejams paraugs pilnvaras veidlapai, lai deleģētu citu  pārstāvi, ja tomēr nevarat pievienoties klātienē Saldus rajona attīstības biedrības Biedru kopsapulcē. 
Skip to content