Biedrības biedru kopsapulce

    Saldus rajona attīstības biedrība 2022. gada 30. martā plkst. 17.00. aicina uz biedru kopsapulci Striķu ielā 2 klātienē vai attālināti  Zoom platformā.

Darba kārtība:

 • Biedru sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana
 • Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana
 • Ziņojums par saturisko gada pārskata daļu
 • Ziņojums par finansiālo gada pārskata daļu
 • Revidenta ziņojums
 • Revidenta iecelšana
 • Informācija par Leader projektu konkursu kārtām 2021./2022. gadā
 • Informācija par biedrības dalību starptautiskos un starpteritoriālos projektos
 • Biedrības darba prioritātes 2022. gadā
 • Informācija par biedrības sadarbību Saldus novadā un Latvijā par Ukrainu
 • Citi jautājumi
Skip to content