BITES - MEDUS - CILVĒKI

Starpvalstu projekts “Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms Bites-Medus-Cilvēki”. Projekta Nr. 18-00-A019.333-000002.

Projekta mērķis: ir veicināt biškopības nozares attīstību sadarbības partneru teritorijās, veidojot jaunas saites un stiprinot biškopju – VRG – vietējo uzņēmēju sadarbību starptautiskā un starpteritoriālā līmenī, organizējot pieredzes apmaiņas, braucienus, izglītojošus seminārus un piedaloties prezentācijas pasākumos, kā arī veicināt biškopības produktu noietu, rīkojot sabiedrības izglītošanas pasākumus.

Projekta partneri: Saldus rajona attīstības biedrība, Kandavas Partnerība, Preiļu rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, 4 Lietuvas VRG un 1 Moldovas VRG.

Projekta kopējās izmaksas  76 192.00 EUR. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Projekta ilgums: 2018. gada jūnijs līdz 2021. gada decembris.

 

Elektroniskā rokasgrāmata BITES-MEDUS-CILVĒKI

Projekta aktivitātes:

  1. Rokasgrāmatas “Bites-Medus-Cilvēki” izveide;
  2. Pieredzes brauciens pie  profesionāļiem biškopjiem  Moldovā;
  3. Biškopības ekspertu tikšanās Moldovā;
  4. 4 pieredzes braucieni pie  profesionāļiem biškopjiem Lietuvā;
  5. Pieredzes braucieni pie profesionāļiem biškopjiem Latvijā;
  6. Atvērtās bišu saimniecības Latvijā;
  7. Izglītojošu semināru organizēšana biškopjiem  biškopībā un apiterapijā;
  8. Sabiedrības izglītošanas pasākumi.

Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

SAISTĪTIE IERAKSTI

PROJEKTA PARTNERI