BITES - MEDUS - CILVĒKI

Starpvalstu projekts “Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms Bites-Medus-Cilvēki”. Projekta Nr. 18-00-A019.333-000002.

Projekta mērķis: ir veicināt biškopības nozares attīstību sadarbības partneru teritorijās, veidojot jaunas saites un stiprinot biškopju – VRG – vietējo uzņēmēju sadarbību starptautiskā un starpteritoriālā līmenī, organizējot pieredzes apmaiņas, braucienus, izglītojošus seminārus un piedaloties prezentācijas pasākumos, kā arī veicināt biškopības produktu noietu, rīkojot sabiedrības izglītošanas pasākumus.

Projekta partneri: Saldus rajona attīstības biedrība, Kandavas Partnerība, Preiļu rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, 4 Lietuvas VRG un 1 Moldovas VRG.

Projekta kopējās izmaksas:  60313.97 EUR. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Projekta ilgums: 2018. gada jūnijs līdz 2021. gada decembris.

Projekta aktivitātes klātienē apmeklēja vairāk kā 700 dalībnieku, bet skatījumu skaits Youtube kanāla sasniedza vairāk kā 2700 . 

Biedrības YouTube kanālā pieejamas vairākas lekcijas no semināriem.

https://www.youtube.com/channel/UCsVh4zpW3IIL8MrC67INeiQ 

Projekta aktivitātes:

 1. Rokasgrāmatas “Bites-Medus-Cilvēki” izveide elektroniskā un papīra formātā;
 2. Pieredzes brauciens pie profesionāļiem biškopjiem  Moldovā;
 3.  Biškopības ekspertu tikšanās Moldovā;
 4. Pieci pieredzes braucieni pie profesionāļiem biškopjiem Latvijā un Lietuvā;
 5. Izglītojošu semināru organizēšana biškopjiem pārstrādes un tirdzniecības jomā, apiterapijā;
 6. Sabiedrības izglītošanas pasākumi:
  • Atvērtās dienas biškopības saimniecībās;
  • Seminārs “Par un ap apiterapiju”;
  • Demonstrācijas pasākums “Bišu produktu pielietojuma iespējas virtuvē”.
 7.  Noslēguma konference biškopjiem tiešsaistē, ZOOM platformā;
 8.  TV raidījuma par projektu “Bites-Medus-Cilvēki”  izveidošana un translācija.

Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Elektroniskā rokasgrāmata BITES-MEDUS-CILVĒKI

SAISTĪTIE IERAKSTI

PROJEKTA PARTNERI

Skip to content