EZIS

Search

Aicinām piedalīties eksakto priekšmetu skolotājus cenu aptaujā

Aicinām piedalīties un iesniegt cenu piedāvājumu par moderatora/konsultanta pakalpojuma sniegšanu “Jauno Zinātnnieku skolas” skolēniem ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Lasīt tālāk »

Aicinām piedalīties cenu aptaujā par “Jauno zinātnieku skolas” organizēšanu

Veicam cenu aptauju par “Jauno zinātnieku skolas” organizēšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Lasīt tālāk »

Tiek rīkota cenu aptauja par “Zinātnes diena” organizēšanu

Aicinām piedalīties un iesniegt cenu piedāvājumu par “Zinātnes dienas” organizēšanu ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Lasīt tālāk »
Skip to content