LEADER jaunumi

Pampāļos tapis rotaļlaukums ar LEADER atbalstu

Bērnu rotaļu laukums Pampāļu pagastā uzstādīts īstenojot biedrības „Labdomas” projektu „Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Pampāļu pagastā” Nr.22-02-AL06-A019.2201-000004 izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Lasīt tālāk »

Noskaidroti Dižprojekti 2021. Mūsējam 3. vieta!

Februārī izvirzījām Saldus novada pašvaldības un SIA Zilzobis kopprojektu LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projekti, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Lasīt tālāk »
Skip to content