Izstrādāts SVVA Stratēģijas projekts! Aicinām piedalīties darba grupās!

       Saldus rajona attīstības biedrība ir sagatavojusi Vietējās attīstības stratēģijas projektu 2023-2027, iestrādājot tajā idejas, kas saņemtas projekta “Zelta lāpsta “(2020-2023) īstenošanas laikā, pamatojoties uz pētījumiem par teritoriju, pašvaldības plānošanas dokumentu analīzi un statistikas datu analīzi, darba grupu ieteikumiem.

      Lielākais izaicinājums ir sabalansēt iedzīvotāju ikdienas pamatvajadzības, piemēram, ceļu seguma kvalitāte, dzīvojamā fonda nepieciešamība, pakalpojumu pieejamība tuvāk dzīvesvietai, mobilitāte, ar jaunām vēsmām, ko piedāvājam iedzīvināt ar LEADER finansējuma palīdzību, piemēram, klimata pārmaiņas, aprites ekonomka, inovācijas.

  Aicinām piedalīties darba grupās!

Lai piedalītos darba grupās, aicinām rakstīt uz biedrības oficiālo e-pastu: srab.saldus@gmail.com vai zvanīt pa tālruni: 29494781

Kad? 

Kur? 

Dalībnieki

Tēma

5.06.

plkst.16.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Padome

SVID, atbalsta intensitāte, Rīcības plāns, VAS rādītāji

6.06.

plkst.10.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Pašvaldības speciālisti 

NVA 

Sociālais  dienests

Saldus TIKS centrs

Muzejs

Saskaņotība ar pašvaldības dokumentiem, Rīcības plāns

6.06

plkst.13.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Pagastu pārvaldnieki,

Deputāti no attīstības komisijas

Saskaņotība ar pašvaldības dokumentiem, vajadzībām

7.06

plkst.16.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Uzņēmēji, uzņēmēju biedrība

Medicīnas centrs

LLKC

LIAA

Altum

Rīcības plāns, VAS rādītāji

8.06

plkst.10.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Jauniešu dome NVO komisija

Jauniešu biļete

13.06

plkst.16.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

LEADER projektu īstenotāji, Uzņēmēji, NVO pārstāvji

Rīcības plāns,  Sasniedzamie rādītāji rezultāti

14.06

plkst.12.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

14.06

plkst.14.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

15.06

plkst.16.00

Viesnīcas iela 1, 3. stāva zāle vai Google meet 

Padome

Stratēģijas apstiprināšanas sēde

Skip to content