Konference reģiona eksakto mācību priekšmetu skolotājiem

2022. gada 9. jūnijā Saldus vidusskolā norisinājās “Konference reģiona eksakto mācību priekšmetu skolotājiem”. Kopā pulcējām vairāk kā 50 ekskato mācību priekšmetu skolotājus no 5 projektā iesaistītajām partnerībām jeb Vietējām rīcības grupām: biedrības “Darīsim paši”, “Laukiem un Jūrai”, Kandavas partnerības, Saldus rajona attīstības biedrības, Dobeles rajona lauku partnerības  teritorijas . Konference tika organizēta projekta „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, projekta akronīms “EZIS” ietvaros.

     Konferences laikā uzstājās  Latvijas Intelekta centra vadītājs Oskars Grīslis ar lekciju par pašvadītu produktivitāti. Skolotājiem bija iespēja uzzināt ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī apgūt praktiskus paņēmienus, kā saglabāt koncentrēšanās spējas un uzlabot pašsajūtu.  

     Tematiskajās darba grupās  SIA “Labratorium zinātnes skolas” vadītājs, dabaszinātņu skolotājs un entuziasts Mārtiņš Gulbis piedāvāja praktisku nodarbību, kā ar interesantām un vienkāršām metodēm, rādot eksperimentus, pasniegt  gan fiziku, gan ķīmiju. Bija paraugdemonstrējumi arī “zelta” ieguvei, kas interesantā veidā jauniešiem palīdz apgūt ķīmiju. 

     Ar lekciju par atvērtās stundas vadīšanu un veidu, un jaunākajām metodēm fizikas apgūšanā iepazīstināja fizikas skolotājs Guntars Ēcis. 

     Uzņēmuma SIA “Hansatrade” pārstāvji stāstīja ar jaunākajām tehnoloģijām STEM priekšmetu apgūšanai. Bija iespēja tos praktiski izmēģināt. 

     Koučinga lekciju ar aicinājumu nezaudēt motivāciju un vēlmi darīt piedāvāja koučs Jolanta Jērāne.

     Bioloģijas skolotājas, vairāku grāmatu autores Līgsa Sausiņas  lekcijā uzzinājām  par jauno mācību saturu bioloģijā. Šī nodarbība skolotājiem raisīja garas diskusijas,  bija ļoti noderīga. Skolotāji apmainījās kontaktiem, atrada iespēju saņemt praktisku palīdzību no lektores, lai kvalitatīvāk un vieglāk varētu mācīt jauno saturu bioloģijā. Skolotāji izrādīja interesi vēlreiz tikties ar lektori. 

      Sociālais tehnologs Andris Arhomkins deva ieskatu un praktiskus uzdevumus, lai stiprinātu skolotāju komunikācijas prasmes gan savā starpā, gan ar skolēniem. 

     Konferences noslēgumā skolotāji devās iepazīties ar diviem reģiona uzņēmumiem. SIA “Karlsberg” –  nodarbojas ar individuāla dizaina, biroja piederumu, reklāmas un reprezentācijas materiālu, produktu iepakojuma ražošanu. Uzņēmuma pārstāve Daiva Stone Kazakēviča iepazīstināja ar ražotni, tehnoloģijām, pastāstija par uzņēmumā strādājošo profesijām un attiecīgi nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. SIA “ERGO E.B.F.” – uzņēmums, kas ražo metāla konstrukcijas. Uzņēmuma vadītājs Andris Baltausis skolotājus iepazīstināja ar ražotni, iekārtām un tehnoloģijām, kā arī kopīgi diskutēja par tendencēm izglītībā. 

      Skolotāji  katrs bija ieguvis gan sev ko paņemt līdzi, gan arī  informāciju, kas noderēs jaunajā mācību gadā atkal dodoties klases priekšā un darot savu darbu. 

     Paldies par atbalstu Saldus vidusskolai un tās direktorei Ingai Mankus,  Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu metodiskā atbalsta speciālistei Džinetai Rubulei. 

 

Uzziņai:
     2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).
      Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”Dobeles rajona lauku partnerībuKandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.
      

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022):

  1. Semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.
  2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.
  3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. 
  4. Āra pasākums “Zinātnes diena”.
  5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Skip to content