Latvijas Lauku kopienu parlamenta barometrs

Gatavojoties 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentam, vēlamies novērtēt, kā ir veicies ar iepriekšējo četru Kopienu parlamentu rezolūcijās izvirzīto rīcību un uzdevumu īstenošanu. 

Lauku barometrs ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir izvērtēt, kā uzdevumi, ko esam saskatījuši kā aktuālus kvalitatīvas un ilgstpējīgas lauku vides veidošanai iepriekšējos Latvijas Lauku kopienu parlamentos, ir īstenojušies. Barometrā ir apkoptas iepriekšējo četru Kopienu parlamentu rezolūcijās aktualizētās tēmas un izvirzītie uzdevumi jeb rīcību virzieni. 

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies. Aizpildi brometra anketu, sniedzot savu vērtējumu, kā, Jūsuprāt, ir veicies ar izvirzīto rīcību un uzdevumu izpildi. 

Ar barometra rezultātiem var iepazīties šajā saitē.
 
Share on facebook