Saistošie normatīvie akti

Saistošie noteikumi projektu sagatavošanai:

 LEADER projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login

*Kā kļūtu par EPS lietotāju? 

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu. Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Skip to content