Noslēdzies projekts “Zelta lāpsta 2021”

     2021. gada 22. aprīlī Saldus novada domes sēdē deputāti piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem no Saldus novada pašvaldības projektu fonda. Starp tiem bija Saldus rajona attīstības biedrības iesniegtais projekts “Zelta lāpsta”, kura mērķis veicināt iedzīvotāju piederību jaunajam Saldus novadam, iesaistot pagastu un pilsētu aktīvos iedzīvotājus.
     No 2021. gada septembra līdz novembrim norisinājās 3 pasākumi projektā “Zelta lāpsta 2021”. Pasākumu laikā tika papildināti stādījumi Vadakstes parkā, izveidota puķu dobe pie represēto piemiņas vieta  un atjaunoti stādījumi bērzu alejā Šķēde, kā arī izveidoti stādījumi pie Gaiķu baznīcas. Bez labajiem darbiem organizējām diskusijas par sadarbību jaunizveidotajā Saldus novadā un izzinājam idejas Saldus novada attīstības programmai un jaunajai LEADER programmas stratēģijai.

     Visi izaicinājumi un priekšlikumi nosūtīti Saldus novada pašvaldībai uz laikrakstam “Saldus Zeme”.

     3. novembrī Zoom platformā, kad norisinājās pēdējā diskusija, tika izlozēts, ka nākamā tikšanās vieta projektā “Zelta lāpsta 2022” būs Kursīšu pagastā. Uz tikšanos! 

Skip to content