Noslēdzies starpteritoriālais projekts “4xmāksla”

      No 2018. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim norisinājās starpteritoriālais projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās”. Projekta akronīms “4xmāksla”. Projekta Nr. 18-00-A019.332-000004. Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.  

Projektā iesaistīto teritorijās norisinājās 10 aktivitātes: 

  1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018)
  2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018)
  3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018)
  4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019)
  5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019
  6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019)
  7. Amatu dienas Kandavā (2019)
  8. Keramikas simpozijs (2020)
  9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020)
  10. 5 Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošās izstādes. (2020, 2021)

Kopā projektā iesastījās vairāk kā 320 dalībnieki. 

Projektā iegādāti pamatlīdzekļi: Oforta prese JS-60, Grafisko planšetu komplekts, Smilšu animācijas galdi (10 gab.), Formātzāģis, 10 izstādes podesti, Raku krāsns. Pamatlīdzekļi nodoti bezatlīdzības lietošanā iesaistītajām mākslas skolām mācību satura dāžādošanai un pilnveidei. 

Projekta kopējās izmaksas 98 621,50 EUR, no tiem ELFLA 97480.65 EUR, pārējais iesaistīto mākslas skolu līdzfinansējums.

Skip to content