Pieejams atbalsts tiem, kas pie sevis izmitina ukraiņu civiliedzīvotājus

       Iedzīvotāji var saņemt valsts atbalstu, ja bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Ar 19. maiju stājas spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz to, ka Fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus, ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai.

➡️ Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas.

📍 Lai saņemtu atbalstu, fiziskai personai ir jāvēršas p/a “Sociālais dienests” ar iesniegumu.

➡️ Saldus novadā iesniegumu var iesniegt p/a “Sociālais dienests”, kā arī pagastu teritorijās esošajās pieņemšanas vietās – Nīgrandē, Kalnos, Ezerē, Blīdenē, Brocēnos, Druvā, Novadniekos, Lutriņos, Kursīšos un Zirņos.

➡️ Elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt sūtot uz e-pasta adresi ukraina@saldus.lv.

☎️ Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 29273405 (Saldus novads).

❌ Atlīdzību atsaka, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

  1. Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanu;
  2. Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumāparedzēto mājokļa pabalstu;
  3. Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

‼️ IESNIEGUMA veidlapu un plašāk skatīt šeit: https://bit.ly/3LKE1ba 

Skip to content