Projekts “Jaudīgi mūsējie – prot un raksta!”

     Saldus rajona attīstības biedrība uzsāk kopienas stiprināšanas projektu “Jaudīgi mūsējie – prot un raksta!”  īstenošanu ar SIA SCHWENK Latvija līdzfinansējumu. 

     Projekta mērķis ir veicināt Saldus novada izaugsmi, stiprinot  projektu iesniedzēju  kapacitāti, organizējot aktivitātes sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un interesentiem.

     Projekta ietvaros plānots atbalsts apmācībām projektu sagatavošanā, konsultāciju sniegšanai nevalstiskām organizācijām par dažādiem ar organizāciju darbības nodrošināšanu saistītiem jautājumiem un tīklošanās pasākumu nodrošināšana Saldus novadā un ārpus tā iedvesmai un motivācijas celšanai.

Projekta norises ilgums: augusts – decembris, 2022.

Projekta budžets – 2538,45 EUR, tai skaitā SIA SCHWENK Latvija projektu fonda finansējums – 2198,00 EUR.

Finansētājs: SIA SCHWENK Latvija, Saldus rajona attīstības biedrība 

Plašāka informācija mūsu Facebook profilā https://www.facebook.com/srab.saldus un mājaslapā: https://srab.lv/ 

Interesentus dalībai projektā aicinām atsaukties līdz 26.09.2022., piesakoties šeit: https://ej.uz/prot_raksta.

Laiks

Tēmas

1. lekcija – 27. septembris 18.00 – 21.00 Zoom platformā

 • Projekta ideja un mērķis 
 • Dokumentu izstrāde un lietvedība 
 • Pieteikuma saturiskā izstrāde:
  • Vispārīgā informācija pa projektu
  • Projekta nepieciešamības pamatojums un aktivitāšu apraksts 
  • Riski, personālvadība, tirgus izpēte 
 • Budžeta izstrāde, ilgtspēja 
 • Praktiskā darbnīca (4h) (projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un tās prezentācija)

2. lekcija – 29. septembris 18.00 – 21.00 Zoom platformā

3. lekcija – 13. oktobris 10.00 – 15.20 Zoom platformā

4. lekcija – 27. oktobris  10.00 – 15.20 Zoom platformā

Apmācības vadīs Mg. oec. Uldis Drišļuks – kā lektors vada kursus Liepājas universitātē, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Stradiņa universitātē u.c.

Par turpmākajiem projekta pasākumiem informēsim projekta dalībniekus individuāli.

Kontaktinformācija: 
Arta Ozoliņa: 27199751
Madara Ābola: 26880761
srab.saldus@gmail.com 

Projekts tiek īstenots ar SIA SCHWENK Latvija un Saldus rajona attīstības biedrības atbalstu.

Skip to content