Saņemts atbalsts projekta “Zelta lāpsta” realizācijai

     Saldus novada pašvaldības projektu fonds  konkursa kārtībā piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Saldus novadā.  Šodien, 22. aprīļa, domes sēdē deputāti piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem no Saldus novada pašvaldības projektu fonda.

     Starp tiem Saldus rajona attīstības biedrības iesniegtais projekts “Zelta lāpsta”.  Projekta mērķis ir veidot iedzīvotāju piederības sajūtu  jaunizveidotajam Saldus novadam, rosinot visu pagastu un pilsētu aktīvo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un sadarbības un brīvprātīga darba rezultātā sakopt apkārtējo vidi.

     Projekta sadarbības partneri: biedrība “Sieviešu interešu klubs “Vadakstes liepas””, biedrība “GAIĶU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” un biedrība “Māmiņu klubs “Pogas”” Šķēdes pagastā.

     Projekta īstenošanas vieta: Vadakstes, Gaiķu un Šķēdes pagasti.

Skip to content