Sarunas par nākotni | Demokrātija. Līdzdalība. Kopienas rīcība.

29. septembrī plkst. 10.00 Saldū, Multifunkcionālajā centrā “Striķu 15” aicinām uz sarunu klātienē par nākotni, demokrātiju, – iespējam Saldus novadā.

PROGRAMMA:
10:00 Atklāšana un savstarpējā iepazīšanās
Tikšanās norises vietas – Koprades telpas izveides un darbības pieredzes stāsts
Saldus novada lauku attīstības barometrs
10:30 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas novērtējums – secinājumi un rekomendācijas par sabiedrības iesaisti un līdzdalību
11:00 Viedā ciema pieredzes stāsts un secinājumi – mērķtiecīga rīcība un risinājumi iedzīvotāju aktīvai darbībai
11:20 Pašvaldības pieredze un atziņas sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām (NVO sektoru)
11:40 Interaktīva diskusija par nākotnes prioritātēm. Demokrātija. Līdzdalība. Kopienas rīcība

🎯 Kopā ar Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Latvijas Lauku forums”, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, aktīvajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem, – diskutēsim par paveikto, par nākotnes iespējām, izaicinājumiem un kopīgiem risinājumiem. Sarunā dzirdēsim un pārrunāsim atbildes uz dažādiem jautājumiem – Ko iedzīvotāji vēlas un kā paši iedzīvotāji var kļūt par attīstības dzinējspēku, nosakot sev būtiskākās prioritātes? Kas ir šīs būtiskākās prioritātes un kā mums līdz šim ir veicies ar to īstenošanu? Kāda jēga izteikt savu viedokli? Kā iesaistīt citus?
 
📈 Lai izzinātu, kas ir būtiskākie jautājumi pašreiz, ikkatrs Saldus novada – iedzīvotājs līdz 27. septembrim tiek aicināts aizpildīt Saldus novada attīstības barometru saitē ej.uz/SRAB-barom. Barometra rezultāti tiks prezentēti diskusijā, kuru moderēs sociālā antropoloģe Kristīne Rolle un lauku attīstības eksperte Ināra Stalidzāne kopā ar Saldus rajona lauku attīstības biedrības pārstāvjiem. Tāpat diskusijā ar savu pieredzi dalīsies pašvaldības, uzņēmēji un vietējo kopienu pārstāvji.
 
🇪🇺 Diskusija notiek Konferences par Eiropas nākotni ietvarā ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus Eiropas kopīgās nākotnes veidošanā, daloties ar savām domām un idejām. Diskusijas rezultāti – izteiktās atziņas un ierosinājumi tiks nodoti Konferences rīkotājiem – Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 2022. gada pavasarī, pamatojoties uz saņemto informāciju, iestādes nāks klajā ar secinājumiem un sagatavotām norādēm par Eiropas nākotni. Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vairāk informācijas par Konferences par Eiropas nākotni: futureu.europa.eu, kur ikviens var izteikt savu viedokli tiešsaistes platformā.
 
Pasākuma laikā būs iespēja baudīt arī gardu kafijas pauzi.

Pasākuma klātienes norise notiks uzrādot derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar ID-karti vai pasi.
 
✏ Pasākumam līdz 28. septembrim aicinām reģistrēties te: ej.uz/SRAB-CoFE
Kontaktinformācija: srab.saldus@gmail.com, 29494781 (Sandra)
Skip to content