Tiks īstenots projekts “Zelta lāpsta 2022”

      Saldus novada pašvaldības projektu fonds  konkursa kārtībā piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Saldus novadā. 26. maija domes sēdē deputāti piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem no Saldus novada pašvaldības projektu fonda. 

     Starp apstiprinātajiem projektiem tika atbalstīts biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” projekta “Zelta lāpsta 2022” un piešķirts 1500.00 EUR tā realizācijai. Projekta mērķis: Veidot iedzīvotāju piederības sajūtu Saldus novadam, rosinot visu pagastu un pilsētu aktīvo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību. Sadarbības un brīvprātīga darba rezultātā sakopt apkārtējo vidi. Aktivizēt vietējo kopienu.

     Sadarbības partneri: Biedrība “IDEJU KALVE”, biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” un biedrība “Jaunlutriņu attīstības biedrība”.

     Šogad projekta īstenošana nosrisināsies Remtē, Kursīšos un Jaunlutriņos. 

 

https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/domes-sede-pieskir-apbalvojumu-saldus-novada-domes-goda-raksts-un-lidzfinansejumu-organizaciju-projektiem-no-saldus-novada-pasvaldibas-projektu-fonda/

Skip to content