Tuvojas 1. aktivitāte projektā “Zelta lāpsta 2021”

     25. septembrī aicinām novada aktīvos iedzīvotājus doties un iepazīt Vadaksti. 

Plānotā dienas kartība:

  • līdz 11.00  ierašanās un pulcēšanās.
  • 11.00 – 12.00 iepazīšanās savā starpā, prezentējot katra pagasta/pilsētas līdzi atvesto “ciema kukulīti”, stāsts par Vadakstes muižu un muižas parku.
  • 12.00 – 14.00 “Labais darbs” teritorijā –

    koku un krūmu stādījumu rindas veidošana Vadakstes muižas parkā, kas veidos “aizkaru” starp publisko un privāto teritoriju; Informatīvās plāksnes uzstādīšana. 

  • 14.00 Pusdienas. 
  • 14.30 Diskusijas par sadarbību jaunajā novadā un ideju vākšana Saldus novada attīstības programmai un jaunajai LEADER programmas stratēģijai.

Dalībnieki: jaunizveidotā Saldus novada visu pagastu un pilsētu (kopskaitā 21 administratīvā teritorija) aktīvie iedzīvotāji. Plānots iesaistīt 1-2 cilvēkus no katras administratīvās teritorijas, tiešā mērķgrupa vienā aktivitātē vismaz 40 aktīvie iedzīvotāji.

Projekta mērķis ir veidot iedzīvotāju piederības sajūtu  jaunizveidotajam Saldus novadam, rosinot visu pagastu un pilsētu aktīvo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un sadarbības un brīvprātīga darba rezultātā sakopt apkārtējo vidi.

     Projekta sadarbības partneri: biedrība “Sieviešu interešu klubs “Vadakstes liepas””, biedrība “GAIĶU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” un biedrība “Māmiņu klubs “Pogas”” Šķēdes pagastā.

     Jau 9. oktobrī norisināsies otrā aktivitāte projekta ietvaros Šķēdē. 

     Ja vēlies iesaistīties projekta aktivitātē raksti e-pastu: srab.saldus@gmail.com vai zvani +371 26880761.

 

Projekts tiek īstenots ar Saldus novada pašvaldības projekta fonda un Saldus rajona attīstības biedrības atbalstu. 

Skip to content