Zelta lāpsta Jaunaucē!

🟢  Sadarbības partneris aktivitātes īstenošanā – biedrība “Mēs – Jaunaucei”. Aktīvos iedzīvotājus sagaidīja pils saimniece Inguna Balcere. Šoreiz “labo darbu” sarakstā – atbrīvot no “kultūras slāņa” bijušās muižas kalpu mājas bēniņus.
🟢 Pēc labi padarīta darba talcenieki baudīja stundu garu ekskursiju pa restaurēto Jaunauces pili un noslēgumā vietējo saimnieču pagatavoto gardo zupu un kārumus, kā arī diskutēja par to, kā varētu paātrināt projekta “Asfaltēts ceļš uz Jaunauci” īstenošanu.
🟢  Aprīļa beigās “Zelta lāpsta Jaunaucē” tiks turpināta, iestādot jaunus kokus un krūmus pils parkā.
🟢 Projektu “Zelta lāpsta 2024” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un SCHWENK Latvija. Līdzfinansējumu nodrošina uzņēmumi – z/s “Ķiveļi” Jaunlutriņu pagastā, SIA “Griezes lejnieki” Nīgrandes pagastā, SIA “Saldus Druva” Saldus pagastā, z/s “Līči” Jaunauces pagastā un z/s “Rubeņi” Ezeres pagastā.

Par biedrību “Mēs – Jaunaucei”

Biedrība “Mēs Jaunaucei” tika nodibināta 2007.gadā, kad nolikvidēja skolu, un biedrībā joprojām aktīvi darbojas gan bijušie skolas skolotāji, gan skolas absolventi, gan aktīvie pagasta ļaudis. Biedrības mērķis ir Jaunauces muižas kompleksa kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana, atjaunošana un cieņpilna izmantošana mūsdienās.

Par projektu “Zelta lāpsta 2024”

Projekta ideja ir aktivitātes, līdzdalības un sadarbības veicināšana dažādos līmeņos, lai veidotu iedzīvotāju piederības sajūtu Saldus novadam, rosinātu visu pagastu un pilsētu aktīvo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, vairotu uzņēmēju, organizāciju, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību mūsu kopienas stiprināšanai.

❤️  Paldies projekta vadītājai Ilze Kļava par iedvesmu un uzņēmību!

Projekta foto

Skip to content