Zelta lāpsta Nīgrandes pagastā!

Sestdien, 16. martā, “Zelta lāpsta” pabija ciemos Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā.

Bija pulcējušies brīvprātīgie talcinieki no Saldus novada 14 pagastiem, lai atbalstītu viens otru kopīgā darbā plašajās kultūras nama telpās – pucējām spoguļu sienas, pārstādījām telpaugus un atsvaidzinājām radiatorus jauniešu kluba “Demo” telpā. Te arī tiks atjaunota elektroinstalācija un uzlabots apgaismojums, izmantojot “AS Schwenk Latvija” piešķirto finansējumu un SIA “Griezes lejnieki” ziedojumu.

Pēc labi padarīta darba baudījām ekskursiju, iepazīstot kolhozu laika unikālo mantojumu un mūsu novada Goda pilsoņa Jāņa Blūma dzīvi un darbu. Un kur nu bez saimnieču gatavotās maltītes 🙂

Sadarbības partneris aktivitātes īstenošanā – biedrība “Mūsu vārds”.

Projektu “Zelta lāpsta 2024” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un SCHWENK Latvija. Līdzfinansējumu nodrošina uzņēmumi – z/s “Ķiveļi” Jaunlutriņu pagastā, SIA “Griezes lejnieki” Nīgrandes pagastā, SIA “Saldus Druva” Saldus pagastā, z/s “Līči” Jaunauces pagastā un z/s “Rubeņi” Ezeres pagastā.

Par biedrību “Mūsu vārds” 

Biedrība “Mūsu vārds” dibināta 2005.gadā. Biedrības pamatmērķis ir pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, sadarbojoties NVO biedriem ar Nīgrandes pagasta iedzīvotājiem, neformālajām grupām, uzņēmējiem un pašvaldību, veicot izglītojošus pasākumus, radošās darbnīcas, seminārus. Iesaistām pasākumos arī maznodrošinātos un pilsoniski neaktīvos iedzīvotājus. Lai iegūtu finansējumu, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, piesaistām ziedojumus.

Par projektu “Zelta lāpsta 2024”

Projekta ideja ir aktivitātes, līdzdalības un sadarbības veicināšana dažādos līmeņos, lai veidotu iedzīvotāju piederības sajūtu Saldus novadam, rosinātu visu pagastu un pilsētu aktīvo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, vairotu uzņēmēju, organizāciju, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību mūsu kopienas stiprināšanai.

❤️  Paldies projekta vadītājai Ilze Kļava par iedvesmu un uzņēmību!

❤️ Paldies visiem dalībniekiem par sadarbību un kopā būšanu!

Skip to content