Aicinām piedalīties cenu aptaujā par Integrēta komplekta izstrādi

       Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu finanšu piedāvājumu par integrēta komplekta izstrādi, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu srab.saldus@gmail.com vai parakstītu nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu iela 2, 2.stāvs, Saldū līdz 2022. gada 14. aprīlim plkst. 16.30.

Skip to content