Biedrība īsteno projektu “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!”

     Uzsākta projekta “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!” īstenošana. Projekta Nr. AIF/2022/R/58.  Projekta būtība – sadarbība, saliedēšana, zināšanu pārnese.  Finansētājs: EEZ un Norvēģijas granti. Projekta budžets – 12 305.50 EUR, tai skaita Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums – 9995.50 EUR. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/ .

      Biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” projekta “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!” mērķis ir  nodrošināt saskaņotu, situācijai atbilstošu rīcību starp Saldus rajona attīstības biedrību, Saldus novada pašvaldību, projekta koordinatoriem un brīvprātīgajiem, veicināt šo  personu  saliedēšanos un zināšanu pārnesi. 

      Šobrīd visa valsts un sabiedrība iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām. Arī Saldus novada iedzīvotājiem ir plaša sirds un viņi ir gatavi palīdzēt gan ar precēm, un izmitināšanu, gan citos jautājumos, lai palīdzētu ukraiņu tautai. Lai neveidotos haoss un visi labas gribas cilvēki Saldus novadā apvienotos, Saldus rajona attīstības biedrība š.g. 28. februārī, Zoom platformā aicināja uz sarunu Saldus novada pašvaldības, nevalstisko, reliģisko organizāciju pārstāvjus, aktīvos novada cilvēkus, kuri jau līdz šim katrs atsevišķi iesaistījušies, lai palīdzētu Ukrainas ļaudīm. Tikšanās mērķis/rezultāts: savesti kopā visi labie ļaudis, kas izrādījuši iniciatīvu, sniedzot palīdzību Ukrainai un ir uzsākta sistemātiskas darbības koordinēšana Saldus novadā, kas saistās ar palīdzības sniegšanu Ukrainai.

      Projekta ietvaros plānots atbalsts brīvprātīgo koordinēšanai, iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšanai un saliedēšanās pasākuma organizēšanai. Projekta fokuss:

  1. konsultāciju sniegšana brīvprātīgajiem par pieejamo atbalstu Saldus novadā – sociālo, humāno, transporta, medicīnisko palīdzību, bēgļu reģistrāciju, izmitināšanu, iespējamo mentoringu, ārpusģimenes aprūpes bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodarbinātību, izglītību un citiem jautājumiem;
  2. iedzīvotāju aktivizēšana brīvprātīgajam darbam;
  3. informācijas vākšana un apkopošana par pieejamajiem resursiem;
  4. zināšanu pārnese.

     Projekta īstenošana veicinās iesaistīto personu/pušu  kapacitāti brīvprātīgā darba nodrošināšanas jomā, nodrošinot līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi, kā arī izveidoto kontaktu uzturēšanu ilgtermiņā un  jaunizveidotās atbalsta sistēmas noturību.

Informāciju par projekta gaitu šeit: https://srab.lv/aif/ 

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAGrants #EEAgrantsLatvia

Madara Ābola
srab.saldus@gmail.com 

Skip to content