Biedrība īstenojusi projektu “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!”

     Biedrība ir īstenojusi projektu “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!”. Projekta Nr. AIF/2022/R/58.  Projekta būtība – sadarbība, saliedēšana, zināšanu pārnese.  Finansētājs: EEZ un Norvēģijas granti. Projekta budžets – 12 305.50 EUR, tai skaita Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums – 9995.50 EUR. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/ .

     Projekta “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!” mērķis bija  nodrošināt saskaņotu, situācijai atbilstošu rīcību starp Saldus rajona attīstības biedrību, Saldus novada pašvaldību, projekta koordinatoriem un brīvprātīgajiem, veicināt šo  personu  saliedēšanos un zināšanu pārnesi.

     No 2022. gada 18. aprīļa līdz 18. jūlijam esam nodrošinājuši  atbalstu vairāk kā 74  brīvprātīgo koordinēšanai,  iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšanai, noorganizējot 14 ZOOM tikšanās reizes projektā iesaistītajām pusēm un informējot sabiedrību par projekta aktivitātēm, kā arī līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi 15 personām. Kā noslēdzošā projekta aktivitāte tika īstenots saliedēšanās pasākums, kurā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku.

     Projekts bija vērsts uz  iesaistīto personu/pušu  kapacitātes veicināšanu brīvprātīgā darba nodrošināšanas jomā, nodrošinot līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi, kā arī izveidoto kontaktu uzturēšanu ilgtermiņā un  jaunizveidotās atbalsta sistēmas noturību.

      Paldies par veiksmīgo sadarbību Saldus novada pašvaldībai, projekta koordinatoriem un brīvprātīgajiem.

Informācija par projekta gaitu šeit: https://srab.lv/aif/ 

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAGrants #EEAgrantsLatvia

Madara Ābola
srab.saldus@gmail.com

Skip to content