Biedrība turpina īstenot projektu “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!”

     Turpinās projekta “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!” īstenošana. Projekta Nr. AIF/2022/R/58.  Projekta būtība – sadarbība, saliedēšana, zināšanu pārnese.  Finansētājs: EEZ un Norvēģijas granti. Projekta budžets – 12 305.50 EUR, tai skaita Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums – 9995.50 EUR. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/ .

     Projekta “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!” mērķis ir  nodrošināt saskaņotu, situācijai atbilstošu rīcību starp Saldus rajona attīstības biedrību, Saldus novada pašvaldību, projekta koordinatoriem un brīvprātīgajiem, veicināt šo  personu  saliedēšanos un zināšanu pārnesi.

     Projekta ietvaros līdz šim esam nodrošinājuši  atbalstu gan brīvprātīgo koordinēšanai, gan iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšanai, noorganizējot 10 ZOOM tikšanās reizes projektā iesaistītajām pusēm, līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi vairākām personām un informējot sabiedrību par projekta aktivitātēm. Projekta ietvaros vēl plānots atbalsts saliedēšanās pasākuma organizēšanai brīvprātīgajiem.

     Projekta īstenošana veicinās iesaistīto personu/pušu  kapacitāti brīvprātīgā darba nodrošināšanas jomā, nodrošinot līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi, kā arī izveidoto kontaktu uzturēšanu ilgtermiņā un  jaunizveidotās atbalsta sistēmas noturību.

     Informāciju par projekta gaitu šeit: https://srab.lv/aif/  

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAGrants #EEAgrantsLatvia

Madara Ābola
srab.saldus@gmail.com

Skip to content