Ir veikts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējums

      Pētījums tika īstenots ar mērķi veikt Saldus rajona attīstības biedrības (turpmāk – SRAB) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam (turpmāk – SVVA Stratēģija) īstenošanas izvērtējumu, lai noskaidrotu SVVA Stratēģijas ietvaros paveikto Saldus un Brocēnu novados, veiktu īstenoto rīcību analīzi, apzinātu iespējamo potenciālu un formulētu ieteikumus tālākai efektīvai vietējās rīcības grupas (VRG) un sadarbības partneru darbībai jaunizveidotajā Saldus novada teritorijā. Pētījums tika īstenots laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 17.septembrim.

     SRAB SVVA Stratēģijas īstenošanas izvērtējumam tika izmantotas vairākas kvalitatīvās un kvantitatīvas datu iegūšanas un analīzes metodes. 

     Pētījuma rezultāti, kā arī  ieteikumi SRAB turpmākajai darbībai un SVVA Stratēģijas īstenošanai ir apkopoti  ziņojumā. Ziņojums skatāms un lejupielādējams zem teksta. 
     Pētījumu īstenoja SIA LLF Sadarbnīca. Pētījuma autori: MSc. Kristīne Rolle, Dr.oec. Ināra Stalidzāne un MSc. Anita Selicka.

Saldus un Brocēnu novada sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējuma ziņojums

Skip to content