Īstenots kopprojekts “Skolas ēdnīcas ēkas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Jaunlutriņos”

Lai nodrošinātu pašvaldības ēku ilgtspējīgu apsaimniekošanu, veicinātu uzņēmējdarbības un Viedā ciema koncepta attīstību Jaunlutriņos, Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar sociālo uzņēmumu SIA “Jaunmuižas labumi” aizvadītajā gadā veiksmīgi ir īstenojusi kopprojektu “Skolas ēdnīcas ēkas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Jaunlutriņos” ar ES fonda atbalstu LEADER programmas ietvaros.

Ceturtdien, 14.decembrī, kad Ziemassvētku noskaņā sociālais uzņēmums SIA “Jaunmuižas labumi” atzīmēja savu 3 gadu jubileju, projekta īstenotāji un uzņēmuma atbalstītāji no vietējās kopienas un visa  Saldus novada priecājās par projekta rezultātiem.

Skolas vecās ēdnīcas ēkas vienā pusē ir notikusi nopietna pārbūve – izbūvēta atsevišķa telpa apkures katlam un granulu glabāšanai, viena telpa uzņēmuma darbiniekiem un divi sanitārie mezgli – darbinieku tualete un duša un tualete apmeklētājiem. Izbūvējot bruģētu platformu starp ēkas abām ieejas durvīm, ir nodrošināt vides pieejamības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nozīmīgākais ieguvums – jauna apkures sistēma visā ēkā, par ko īpaši priecājas pavāres, kuras pagājušajā ziemā pēc skolas likvidēšanas strādāja neapkurinātās telpās, izlīdzoties ar gāzes un elektrības sildītājiem. 

Uzņēmums 3 gadu jubilejā rīkoja “Pateicības vakariņas”, aicinot uz trīs kārtu mielastu cilvēkus, kuri palīdzējuši uzņēmumam rasties, veiksmīgi darboties un gudri attīstīties. Vakariņu gaitā “Jaunmužas rūķis” aicināja visus uzņēmuma atbalstītājus izrotāt Ziemassvētku eglīti, kopīgi atceroties notikumus 3 gadu garumā. Palīgu saraksts ir garš -pavāres un pavāru palīgi, grāmatvedes, pusdienu baudītāji bērnudārzā un zemnieku saimniecībās, pašvaldības speciālisti, arhitekti, būvdarbu veicēji, labi kaimiņi  u.c.

 “Jaunmuižas labumi” ikdienā nodrošina brokastis, pusdienas un launagu 40 bērniem PII “Kāpēcītis” Jaunlutriņu struktūrvienībā un pusdienas darbiniekiem četrās zemnieku saimniecībās. Vasarā ēdina nometņu un semināru dalībniekus, bet katru gadu septembrī gatavo savu piedāvājumu “Saldus garšu festivālam”.

Pateicoties īstenotajam projektam, uzņēmumam būs iespēja gatavot un pasniegt mielastu ēdamzālē uz vietas dažāda veida saviesīgiem pasākumiem, rīkot tematiskas vakariņas vai svētdienas pusdienas ar īpašu ēdienkarti, izmantojot vietējos produktus.

Projekts “Skolas ēdnīcas ēkas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Jaunlutriņos” īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu LEADER programmas ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 76 844, 56 EURO, no tiem ELFLA finansējums 55 595,69 euro, Saldus novada pašvaldības finansējums 14 248,87 EUR un SIA “Jaunmuižas labumi” finansējums 6984,49 euro.

Kopprojektā radītais

Skip to content