Īstenots projekts “Interaktīvās vides platforma”

     Biedrība „Pīlādžoga” īsteno LEADER  projektu „Interaktīvās vides platforma”, kura ietvaros tika iegādāti interaktīvie rīki:

  • interaktīvais galds,
  • interaktīvā grīda,
  • interaktīvā smilšu kaste.

     Tās ir  interaktīvas sistēmas, kas  palīdz  apvienot vairāku cilvēku darbošanos vienlaicīgi.  Interaktīvo rīku lietošana  ietver inženierzinātņu, matemātikas pamatprincipus, IKT nozari, lai skolēni inovatīvi un radoši apgūtu  programmēšanas pamatus, attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes.

     Pirmsskolas un sākumskolas vecums ir ļoti nozīmīgs periods bērna attīstībā. Katram bērnam ir savs individuāls attīstības temps, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem. Izmantojot  interaktīvos rīkus nodarbību process būs interesants, jēgpilns, motivēts.

     Strādājot ar interaktīvo galdu, tiek   izmantotas roku kustības, lai mijiedarboties ar programmatūras saturu, piekļūtu informācijai, apstrādātu to, veiktu prezentācijas, spēlētu spēles, veidotu specefektus – patiesi unikāls veids!

     Interaktīvā grīda – projektors projicē uz grīdas virsmas interaktīvas lietotnes ar sensoro vadību: dažādas spēles, viktorīnas,  uzdevumus,  kur bērni vai skolēni ar savām kustībām izpilda prasītās darbības. Interaktīvā smilšu kaste – darbojas ar sensoru un projektoru, ar kuras palīdzību  tiek veicināta skolēnu izpratne par ģeogrāfiskiem procesiem, varēs vērot procesu kā veidojas kalnu un ieleju uzbūve, jo  uzstādītais sensors mērīs attālumu līdz smiltīm, bet projektors attēlos attiecīgo projekciju.

     Ja vēlaties nodarbības sākumskolas vecuma skolēnu grupām  no Saldus un Brocēnu novadiem,  aicinām iepriekš pieteikties pa telefonu 28393516. 

Projekta vadītāja
Sandra Daktere

ELFLA projekts Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros projekts nr. 20-02-AL06-A019.2201-000007 „Interaktīvās vides platforma”.

Skip to content