Izvērtēti LEADER projektu konkursa 10. kārtas uzņēmējdarbības projekti (1. rīcība)

 

Projektu konkursa 10. kārtā 1. rīcībā tika iesniegti 3 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 29738,83 EUR.

“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
10.kārta (29.10.2023.-29.11.2023.)

1. Rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 30 860,94   EUR

N.p.k.

Projekta numurs

Piešķirtie punkti

ELFLA publiskais finansējums,

EUR

VRG lēmums

1

2023/AL06/10/A019.21.01/3

19,67

3194,87

pozitīvs, pietiekams finansējums

2

2023/AL06/10/A019.21.01/1

19,50

21602,66

pozitīvs, pietiekams finansējums

3

2023/AL06/10/A019.21.01/2

17,33

4941,30

pozitīvs, pietiekams finansējums

Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!

Katram projekta iesniedzējam ir sagatavots Projekta izvērtējums  un atzinums, kas nosūtīts  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Skip to content