Izvērtēti LEADER projektu konkursa 8. kārtas uzņēmējdarbības projekti (1. rīcība)

      8. kārtā 1. rīcībā tika iesniegti 16 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 642 261,55 EUR.

“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
8.kārta (13.12.2021.-13.01.2022.)

1. Rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 333 000,00 EUR

Nr.p.k.

Projekta pieteikuma numurs

Piešķirtie punkti

ELFLA publiskais finansējums, EUR

VRG Lēmums

1

2022/AL06/8/A019.21.01/8

22,50

70000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

2

2022/AL06/8/A019.21.01/1

21,83

11467,70

pozitīvs, pietiekams finansējums

3

2022/AL06/8/A019.21.01/11

21,67

39581,47

pozitīvs, pietiekams finansējums

4

2022/AL06/8/A019.21.01/14

21,17

69188,41

pozitīvs, pietiekams finansējums

5

2022/AL06/8/A019.21.01/4

20,83

70000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

6

2022/AL06/8/A019.21.01/6

20,50

38401,26

pozitīvs, pietiekams finansējums

7

2022/AL06/8/A019.21.01/16

19,67

8809,50

pozitīvs, pietiekams finansējums

8

2022/AL06/8/A019.21.01/5

19,50

67290,45

pozitīvs, daļējs finansējums

9

2022/AL06/8/A019.21.01/10

18,67

20422,22

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

10

2022/AL06/8/A019.21.01/12

18,33

22034,42

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

11

2022/AL06/8/A019.21.01/15

17,67

28220,52

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

12

2022/AL06/8/A019.21.01/13

17,50

21000,00

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

13

2022/AL06/8/A019.21.01/3

17,00

21000,00

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

14

2022/AL06/8/A019.21.01/2

16,17

19205,20

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

15

2022/AL06/8/A019.21.01/9

13,17

65640,40

negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits

16

2022/AL06/8/A019.21.01/7

11,00

70000,00

negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits

Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!

Projekta izvērtējums  un atzinums tiks sagatavots un nosūtīts katram projekta iesniedzējam 5 darba dienu laikā uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu.

Skip to content