Izvērtēti LEADER projektu konkursa 8. kārtas sabiedriskā labuma projekti (2. rīcība)

      8. kārtā 2. rīcībā tika iesniegti 17 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 222 030,95 EUR.

“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
8. kārtas (13.12.2021.-13.01.2022.)

2. rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Pieejamais finansējums 123 000,00 EUR

Nr.p.k.

Projekta pieteikuma numurs

Piešķirtie punkti

ELFLA publiskais finansējums,

EUR

VRG Lēmums

1

2022/AL06/8/A019.22.01/11

20,50

10283,06

pozitīvs, pietiekams finansējums

2

2022/AL06/8/A019.22.01/2

18,83

5490,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

3

2022/AL06/8/A019.22.01/3

18,50

5200,02

pozitīvs, pietiekams finansējums

4

2022/AL06/8/A019.22.01/14

18,33

17041,87

pozitīvs, pietiekams finansējums

5

2022/AL06/8/A019.22.01/15

17,67

17998,46

pozitīvs, pietiekams finansējums

6

2022/AL06/8/A019.22.01/1

17,00

17160,88

pozitīvs, pietiekams finansējums

7

2022/AL06/8/A019.22.01/4

16,50

18000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

8

2022/AL06/8/A019.22.01/10

16,17

1806,83

pozitīvs, pietiekams finansējums

9

2022/AL06/8/A019.22.01/13

16,01

17973,11

pozitīvs, pietiekams finansējums

10

2022/AL06/8/A019.22.01/8

16,00

17940,56

pozitīvs, daļējs finansējums

11

2022/AL06/8/A019.22.01/16

15,83

11295,31

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

12

2022/AL06/8/A019.22.01/9

15,67

11910,60

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

13

2022/AL06/8/A019.22.01/7

15,50

8824,50

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

14

2022/AL06/8/A019.22.01/12

15,00

7150,48

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

15

2022/AL06/8/A019.22.01/6

14,83

17955,27

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

16

2022/AL06/8/A019.22.01/5

13,83

18000,00

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

17

2022/AL06/8/A019.22.01/17

12,17

18000,00

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem.

Projekta izvērtējums  un atzinums tiks sagatavots un nosūtīts katram projekta iesniedzējam 5 darba dienu laikā uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu.

Skip to content