Izvērtēti LEADER projektu konkursa 9. kārtas sabiedriskā labuma projekti (2. rīcība)

Projektu konkursa 9. kārtā 2.rīcībā tika iesniegti 11 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 164508,37EUR.

“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
9.kārta (13.12.2022.-13.01.2023.)

2. Rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 99 996,91EUR

N.p.k.

Projekta numurs

Piešķirtie punkti

ELFLA publiskais finansējums,

EUR

VRG lēmums

1

2023/AL06/9/A019.22.01/9

18,33

16633,27

pozitīvs, pietiekams finansējums

2

2023/AL06/9/A019.22.01/5

18,00

17334,98

pozitīvs, pietiekams finansējums

3

2023/AL06/9/A019.22.01/7

17,00

18000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

4

2023/AL06/9/A019.22.01/4

16,83

17532,08

pozitīvs, pietiekams finansējums

5

2023/AL06/9/A019.22.01/11

16,17

17572,01

pozitīvs, pietiekams finansējums

6

2023/AL06/9/A019.22.01/3

15,00

18000,00

pozitīvs, daļējs finansējums

7

2023/AL06/9/A019.22.01/2

14,17

17853,93

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

8

2023/AL06/9/A019.22.01/1

12,33

13444,74

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

9

2023/AL06/9/A019.22.01/6

12,17

17998,99

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

10

2023/AL06/9/A019.22.01/10

11,00

6146,50

negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits

11

2023/AL06/9/A019.22.01/8

10,17

3991,87

negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits

Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!

Projekta izvērtējums  un atzinums tiks sagatavots un nosūtīts katram projekta iesniedzējam 5 darba dienu laikā uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu.

Skip to content