Izvērtēti LEADER projektu konkursa 9. kārtas uzņēmējdarbības projekti (1. rīcība)

Projektu konkursa 9. kārtā 1. rīcībā tika iesniegti 16 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 591 656,74 EUR.

“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
9.kārta (13.12.2022.-13.01.2023.)

1. Rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 377 566,56 EUR

N.p.k.

Projekta numurs

Piešķirtie punkti

ELFLA publiskais finansējums,

EUR

VRG lēmums

1

2023/AL06/9/A019.21.01/6

21,33

55788,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

2

2023/AL06/9/A019.21.01/3

20,18

34230,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

3

2023/AL06/9/A019.21.01/14

20,17

10903,55

pozitīvs, pietiekams finansējums

4

2023/AL06/9/A019.21.01/7

19,83

70000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

5

2023/AL06/9/A019.21.01/15

19,33

2541,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

6

2023/AL06/9/A019.21.01/12

19,18

43028,16

pozitīvs, pietiekams finansējums

7

2023/AL06/9/A019.21.01/10

19,17

70000,00

pozitīvs, pietiekams finansējums

8

2023/AL06/9/A019.21.01/8

18,17

33012,61

pozitīvs, pietiekams finansējums

9

2023/AL06/9/A019.21.01/11

17,67

28860,30

pozitīvs, pietiekams finansējums

10

2023/AL06/9/A019.21.01/1

17,52

29820,00

pozitīvs, daļējs finansējums

11

2022/AL06/9/A019.21.01/1

17,51

14971,73

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

12

2023/AL06/9/A019.21.01/4

17,50

12428,97

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

13

2023/AL06/9/A019.21.01/2

17,17

10018,80

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

14

2023/AL06/9/A019.21.01/5

16,01

69565,57

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

15

2023/AL06/9/A019.21.01/9

16,00

36488,05

pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ

16

2023/AL06/9/A019.21.01/13

15,50

70000,00

negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits

Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!

Projekta izvērtējums  un atzinums tiks sagatavots un nosūtīts katram projekta iesniedzējam 5 darba dienu laikā uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu.

Skip to content