Noslēgusies 10. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana

Ir noslēgusies LEADER projektu pieteikumu pieņemšana biedrības “Saldus rajona attīstības biedrības” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Sludinājuma kopsumma 10. kārtā – 30 860,94  EUR.
      10. kārtā ir iesniegti 3 projekti 1. rīcībā par kopējo  finansējumu 46255,46 EUR . 

Līdz 29. novembrim Saldus rajona attīstības biedrības projektu vērtēšanas komisija izvērtēs projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.

Skip to content