Noslēgusies 8. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana

     Ir noslēgusies LEADER projektu pieteikumu pieņemšana biedrības “Saldus rajona attīstības biedrības” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.
      8. kārtā ir iesniegti:

16 projekti 1. rīcībā par kopējo publisko finansējumu 642 261,55 EUR (pieejamais publiskais finansējums 333 000,00 EUR)

17 projekti 2. rīcībā par kopējo publisko finansējumu 222 030,95 EUR (pieejamais publiskais finansējums 123 000,00 EUR).


Līdz 13. februārim Saldus rajona attīstības biedrības projektu vērtēšanas komisija izvērtēs projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.

Skip to content