Pampāļos tapis rotaļlaukums ar LEADER atbalstu

      Pampāļos daudzdzīvokļu māju pagalmā 26. augustā norisinājās projekta “Rotaļu laukuma uzstādīšana Pampāļu pagastā” atklāšana. Rotaļu laukumā skanēja čalas un bērnu smiekli, kas kādu laiku nebija dzirdami. Bērniem un jauniešiem bija iespēja rotaļu laukuma konstrukcijas “izsaiņot”. Sajūsmas saucienus un smieklus varēja dzirdēt ne tikai notikuma vietā. Pasākuma mazākie apmeklētāji priecājās par Jaunatklāto rotaļu laukumu, ziepju burbuļiem. Ar lielu sajūsmu tika sagaidīti multfilmu varoņi – Bings un Čeis. Gaisā virmoja fantastiskas emocijas.
     Bērnu rotaļu laukums Pampāļu pagastā uzstādīts īstenojot biedrības „Labdomas” projektu „Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Pampāļu pagastā” Nr.22-02-AL06-A019.2201-000004 izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projekta kopējās izmaksas ir 19970.12 no kurām ELFLA finansējums ir 17973.11 eur, bet atlikušos 1997.01eur, līdzfinansēja Saldus novada pašvaldība, Vietējais uzņēmums SIA Pampāļi un Pampāļu pagasta iedzīvotāji. Lielu atbalstu projekta realizācijā sniedza LAD vecākai referende Aija Ābele, bet iedvesmas vārdus un atbalstu saņemti no “Saldus rajona attīstības biedrība” vadītājai Sandras Fridrihsones.
     Projekta ietvaros Pampāļos daudzīvokļu māju pagalmā Ozolu iela 2, SIA „Jūrmalas Mežaparki” uzstādīja četras rotaļu iekārtas, un vietējais ražotājs Z/S „Ziedoņi” no Blīdenes izgatavoja un uzstādīja 2 solus ar mantu kasti apakšā, kur bērni varēs glabāt rotaļlietas un trīsdaļīgu atkrituma urnu ar mērķi šķirot atkritumus. Par laukuma ilgtspēju bez atlīdzības rūpēsies SIA Kurzemes nami, bet Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Vītiņš atklāšanā solīja rūpēties par rotaļu laukuma atbilstoša seguma uzturēšanu. Bet vissirsnīgākais paldies visiem Pampāļu pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās rotaļu laukuma sakopšanas talkās, gan vecākiem gan mazajiem ķipariem, kuri lasīja akmentiņus un plēsa saknes, lai rotaļu laukums būtu drošs un sakopts.
     PALDIES visiem, kas piedalījās, atbalstīja, līdzdarbojās. Saudzēsim, kopsim, rūpēsimies, lai rotaļu laukuma iekārtām būtu ilgs mūžs!
Projekta realizētāja Kristīne Treimane
Skip to content